Wat is de betekenis van de afkorting ev?

Afkorting VEV

De afkorting VEV betekend:
Vlaams Economisch Verbond

Afkorting mevr.

De afkorting mevr. betekend:
mevrouw

Afkorting MEV

De afkorting MEV betekend:
Macro Economische Verkenning

Afkorting LEVV

De afkorting LEVV betekend:
Landelijk Expertise Centrum Verpleging & Verzorging

Afkorting EVZ

De afkorting EVZ betekend:
Ecologische verbindingszone

Afkorting EVV

De afkorting EVV betekend:
Europees Verbond van Vakverenigingen

Afkorting evt.

De afkorting evt. betekend:
eventueel

Afkorting EVC

De afkorting EVC betekend:
Eenheids Vakcentrale; Erkenning van verworven competenties

Afkorting EVA

De afkorting EVA betekend:
Europese Vrijhandelsassociatie

Afkorting ev.

De afkorting ev. betekend:
eventueel

Afkortingen die lijken op ev