Wat is de betekenis van de afkorting av?

Afkorting vavo

De afkorting vavo betekend:
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Afkorting Thavo

De afkorting Thavo betekend:
Tweetalig hoger algemeen voortgezet onderwijs

Afkorting SIMAVI

De afkorting SIMAVI betekend:
Steun in Medische Aangelegenheden Voor Inheemsen

Afkorting RAVON

De afkorting RAVON betekend:
Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland

Afkorting RAVeL

De afkorting RAVeL betekend:
Réseau Autonome de Voies Lentes

Afkorting RAVE

De afkorting RAVE betekend:
Rotax Adjustable Variable Exhaust

Afkorting PAV

De afkorting PAV betekend:
Project Algemene Vakken in het BSO

Afkorting NAVO

De afkorting NAVO betekend:
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

Afkorting mavo

De afkorting mavo betekend:
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

Afkorting MaVo

De afkorting MaVo betekend:
Maatschappelijke vorming

Afkorting lavo

De afkorting lavo betekend:
lager algemeen voortgezet onderwijs

Afkorting KAV

De afkorting KAV betekend:
Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging

Afkorting havo

De afkorting havo betekend:
hoger algemeen voortgezet onderwijs

Afkorting AVRO

De afkorting AVRO betekend:
Algemene Vereniging Radio Omroep

Afkorting avo

De afkorting avo betekend:
algemeen voortgezet onderwijs

Afkorting avo

De afkorting avo betekend:
algemeen vormend onderwijs

Afkorting AVM

De afkorting AVM betekend:
ATM Voice Multiplexer

Afkorting AVIKO

De afkorting AVIKO betekend:
Aardappel Verwerkende Industrie Keppel en Omstreken

Afkorting AVI

De afkorting AVI betekend:
Audio Video Interleaved

Afkorting AVC

De afkorting AVC betekend:
Advanced Video Coding

Afkorting AV

De afkorting AV betekend:
Access Violation, Anti-Virus

Afkorting AAV

De afkorting AAV betekend:
Accountholder Authentication Value

Afkortingen die lijken op av