Wat is de betekenis van de afkorting atv?

Afkorting ATV

De afkorting ATV betekend:
arbeidstijdverkorting