Wat is de betekenis van de afkorting adr?

Afkorting ADR

De afkorting ADR betekend:
American Depositary Receipt

Afkorting ADR

De afkorting ADR betekend:
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

Afkortingen die lijken op adr